logo

De Riethorst Geertruidenberg

Op de kruising van de Venestraat en de Kloosterstraat is de bouw van een nieuwbouwwijk gestart in het centrum van Geertruidenberg. Onderdeel van dit nieuwe plan is een nieuw gebouw voor zorginstelling De Riethorst.

Atab Civiele Techniek is verantwoordelijk geweest voor het maken van de ontwerpen voor de infratechnische aspecten van dit project. Na goedkeuring van de plannen is begonnen aan het bouwrijp maken van het projectgebied. Zodra de bouwwegen aangelegd zijn is de bouwrijp fase afgerond. Na het afronden van de bouwrijp fase zal begonnen worden aan de woonrijp fase. In deze fase zal de bouw van de woningen en de zorginstelling gestart worden.

Comments are closed.