logo

Advisering

Disciplines

Werkvoorbereiding

Werkvoorbereiding zoals het maken van RAW bestekken en het verzorgen van technisch tekenwerk volgens de Nederlandse CAD standaard.

Advisering

ATAB civiele techniek B.V. is een adviesbureau dat samen met de opdrachtgever zoekt naar een hoogwaardig plan dat past binnen budgettaire grenzen.

Projectondersteuning

Met onze adviezen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de leefomgeving van de toekomstige gebruikers.

Omgevingsmanagement

Wij managen en beheersen alle voor een project onzichtbare factoren.

Advisering

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond.

Wij zijn een adviesbureau en hebben professionals in dienst. Diensten die wij zelf niet kunnen leveren kopen wij voor u tegen de beste prijs-kwaliteit verhouding in. Wij zullen per project op basis van de behoefte een vooraf afgesproken concreet resultaat of oplossing opleveren.

Met onze adviezen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de leefomgeving van de toekomstige gebruikers. Publieke waardering voor het te realiseren of te renoveren vastgoed zal toenemen als het is afgestemd op de omgevingsbehoefte.

Diensten

Wij kunnen u in de de volgende disiplines adviseren:

  • geotechniek (bouwen in en op de grond)
  • gezondheidstechniek (riolering, afvalwaterafvoer of -berging)
  • milieukunde (bodemverontreiniging, bodemsanering)
  • verkeersbouwkunde (dimensionering van verhardingen en wegfunderingen)
  • verkeerskunde (planning en ontwerp van wegen, verkeersafwikkeling, verkeersinfrastructuur)
  • wegenbouwkunde (aanleg van wegen)
  • waterbouwkunde (havens, steigers, keermuren, beschoeiingen, e.d.).
  • hydrologie (infiltratie, afvoer en berging van hemelwater en het bestuderen van grondwater)