logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, opdrachten, leveringen, diensten en prestaties zijn de Algemene Voorwaarden, zoals opgenomen in de Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Klik hier voor de voorwaarden.
Click here for the general conditions in English.