logo

Over ons

Over ons

Wij zijn een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau. Onze focus ligt op de inrichting van onze leefomgeving.

ATAB Civiele Techniek B.V. is een ingenieursbureau op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Wij bieden totaaloplossingen op het gebied van civiele techniek. Onze deskundigheid ligt op het gebied van bovengrondse- en ondergrondse infrastructuur, kleine waterbouwkundige werken en procedures. We beschikken over een uitgebreide kennis van materialen, bestaande richtlijnen en uitvoeringstechnieken.

ATAB Civiele Techniek B.V. denkt met onze opdrachtgevers mee en zorgt altijd voor een kwalitatief goede oplossing. Het voorbereiden en aansturen van civieltechnische projecten doen wij met een visie en uitvoering passend in het huidige tijdsbeeld.

Ons team bestaat uit deskundige vakmensen met passie voor hun vak.
ATAB Civiele Techniek is in 2011 door Arend Groeneveld opgericht en is in 2017 een B.V. geworden.

Producten & diensten

ATAB civiele techniek B.V. verzorgt met name onderstaande producten en diensten:

 • Schets-, voor- en definitieve ontwerpen
 • Rioleringplannen
 • 3D Modellering
 • Civieltechnische advisering
 • Directievoering & toezicht
 • Inmetingen & technische onderzoeken
 • Ramingen in alle projectfases
 • RAW-bestekken & bestekstekeningen
 • Bouwteamparticipatie
 • Omgevingsmanagement
 • Projectmanagement & projectleiding
 • Risicomanagement
 • Stakeholder onderzoeken & bewonersparticipatietrajecten
 • Projectevaluaties
 • Mediation