E-Veld Terheijden

Opdrachtgever
Gemeente Drimmelen
Locatie
Terheijden
Werkzaamheden
Bouwrijp
Projectstatus
In uitvoering

Duurzame Wijk
Het E-veld in Terheijden wordt de meest duurzame wijk in Terheijden. Een mooi project waarbij wij in opdracht van de gemeente Drimmelen de civieltechnische voorbereidende werkzaamheden mogen verzorgen. Het E-veld betreft een ontwikkeling op het voormalige voetbalveld waarbij de aandacht voor duurzaamheid hoog in het vaandel staat. In de wijk wordt rekening gehouden met een groene uitstraling en het hemelwater zal overal bovengronds worden opgevangen. Voor ons een mooie uitdaging om de wijk zo in te richten dat al het hemelwater middels goten en wadi’s wordt opgevangen en kan infiltreren of kan worden afgevoerd naar het oppervlaktewater in de omgeving.

Bouwrijp
Momenteel is gestart met het bouwrijp maken van het terrein. In opdracht van de gemeente Drimmelen hebben wij tekeningen en bestek opgesteld. Daarnaast hebben wij de benodigde vergunningen aangevraagd en houden wij toezicht tijdens de uitvoering. Na de bouwrijpfase volgt de woonrijpfase, hiervoor zijn wij gestart met het opstellen van tekeningen en bestek waarna wij de gemeente zullen begeleiden in de aanbestedingsfase van het woonrijp maken.
Het is dan ook mooi om te zien dat de eerste lijnen inmiddels buiten zichtbaar worden bij dit project waar wij met trots aan meewerken!

DCIM101MEDIADJI_0550.JPG
DCIM101MEDIADJI_0559.JPG

Uw ruimte tot leven brengen?

Passie, professionaliteit en samenwerking. Dat is waar Atab civiele techniek voor staat.