Reconstructie Centrum Kaatsheuvel

Opdrachtgever
Gemeente Loon op Zand
Locatie
Kaatsheuvel
Werkzaamheden
Reconstructie
Projectstatus
Afgerond

Projectbeschrijving

In opdracht van gemeente Loon op Zand is Atab Civiele Techniek begonnen met de werkvoorbereiding voor de reconstructie van het centrum. Het project wordt uitgevoerd in bouwteamverband tussen van den Elshout en de Bont, Atab civiele techniek en de gemeente Loon op Zand.

Atab civiele techniek is begonnen met het inmeten van de bestaande situatie. Vanwege de vele aansluitingen is het belangrijk om de huidige situatie goed in beeld te brengen. Op basis van de bestaande situatie zijn wij vervolgens begonnen met het ontwerp van de nieuwe situatie. In de nieuwe situatie wordt een prettige woonomgeving gecreëerd waarin het winkelend publiek zo min mogelijk hinder ondervindt van het verkeer.

centrumplan kaatsheuvel website 3
centrumplan kaatsheuvel website 4
centrumplan kaatsheuvel website 5

Uw ruimte tot leven brengen?

Passie, professionaliteit en samenwerking. Dat is waar Atab civiele techniek voor staat.