logo

Projectondersteuning

Disciplines

Werkvoorbereiding

Werkvoorbereiding zoals het maken van RAW bestekken en het verzorgen van technisch tekenwerk volgens de Nederlandse CAD standaard.

Advisering

ATAB civiele techniek B.V. is een adviesbureau dat samen met de opdrachtgever zoekt naar een hoogwaardig plan dat past binnen budgettaire grenzen.

Projectondersteuning

Met onze adviezen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de leefomgeving van de toekomstige gebruikers.

Omgevingsmanagement

Wij managen en beheersen alle voor een project onzichtbare factoren.

Projectondersteuning

Wij ondersteunen projecten in diverse fases, zowel tijdens voorbereiding als uitvoeringstrajecten.

Voorbereiding

Wij organiseren interactieve werksessies waarbij alle betrokkenen aanwezig kunnen zijn.

Voor het succesvol doorlopen en afronden van opdrachten is het van belang om duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten, kansen en bedreigingen.

Wij vinden het belangrijk om in het beginstadium de diverse partijen bij het project te betrekken. Gezamenlijk kunnen we doelen en werkwijze afstemmen. De keuze voor co-creatie bij opstart voorkomt onduidelijkheden gedurende het projectverloop, waardoor onze opdrachtgevers maximaal ontzorgd worden. Door deze werkwijze behalen wij tijdwinst verderop in het proces.

Wij hebben het vermogen om verbindingen te maken en een civieltechnisch vraagstuk voor en met u op te lossen.

Directie

ATAB Civiele techniek heeft ruime ervaring op het gebied van diverse vormen van contractbewaking.

Na een vaak lange voorbereidingsperiode is het zover: het werk is aanbesteed en de uitvoering gaat beginnen. Het komt er nu op aan.

Om het gewenste resultaat te bereiken, kan de opdrachtgever een directievoerder aanstellen, die als onafhankelijke en deskundige partij de in het bestek contractueel overeengekomen uitgangspunten bewaakt. Denk hierbij aan aspecten als financiƫn, planning, kwaliteit, informatie en organisatie. De directie oefent als onafhankelijke het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst.

Onze directie en toezichthouders hebben jaren ervaring en zijn technisch-juridisch op nieau.

Vanaf 2018 gaan wij toezicht houden met Apglos

Apglos is een meetsysteem waarbij de toezichthouder direct kan controleren of de werkzaamheden juist worden uitgevoerd. Dit doen wij digitaal en controleren of objecten in de juiste RD-coƶrdinaten en op de juiste hoogte t.o.v. NAP zijn aangebracht. Wij weten binnen enkele seconden of een object op de juiste positie staat, wat de aangebrachte hoogte maten zijn, en of de richting goed is.

Door toezicht met Apglos is het makkelijk te controleren of werk het buiten landmeetkundig juist wordt uitgevoerd.