Toezichthouder

Alex in ‘t Hout

Externe adviseur op het gebied van directie en toezicht

Alex is een ervaren toezichthouder op civiele projecten