logo

Werkvoorbereiding

Disciplines

Werkvoorbereiding

Werkvoorbereiding zoals het maken van RAW bestekken en het verzorgen van technisch tekenwerk volgens de Nederlandse CAD standaard.

Advisering

ATAB civiele techniek B.V. is een adviesbureau dat samen met de opdrachtgever zoekt naar een hoogwaardig plan dat past binnen budgettaire grenzen.

Projectondersteuning

Met onze adviezen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de leefomgeving van de toekomstige gebruikers.

Omgevingsmanagement

Wij managen en beheersen alle voor een project onzichtbare factoren.

Werkvoorbereiding

Onze werkvoorbereiders moeten uit gesprekken met de opdrachtgevers afleiden wat de werkinstructies zijn. Ook hebben ze kennis van het productieproces en kunnen ze tekeningen en contracten maken. Vanuit de tekening wordt er een bewerkingsvolgorde opgesteld.

Onze werkvoorbereiders zijn verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van offertes
  • het maken van werkinstructies
  • materiaallijsten
  • de benodigde uren vaststellen
  • kostprijscalculaties
  • het signaleren van meer- of minderwerk
  • contractvorming
  • tekeningen opstellen en controleren

Werkwijze ATAB civiele techniek

Wij organiseren interactieve werksessies waarbij alle betrokkenen aanwezig kunnen zijn. Voor het succesvol doorlopen en afronden van opdrachten is het van belang om duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten, kansen en bedreigingen.

Wij vinden het belangrijk om in het beginstadium de diverse partijen bij het project te betrekken. Gezamenlijk kunnen we doelen en werkwijze afstemmen. De keuze voor co-creatie bij opstart voorkomt onduidelijkheden gedurende het projectverloop, waardoor onze opdrachtgevers maximaal ontzorgd worden. Door deze werkwijze behalen wij tijdwinst verderop in het proces.

Wij hebben het vermogen om verbindingen te maken en een civieltechnisch vraagstuk voor en met u op te lossen.

In-the-lead

Onze projectleiders zullen gedurende het gehele traject het voortouw nemen. Wij komen niet vooraf met een “kant en klaar” plan maar gaan actief met stakeholders aan de slag.

Door goede interactie met stakeholders stellen wij ze in de gelegenheid hun wensen in te brengen. Daarnaast bieden wij een platform om ons direct te benaderen mochten er nog aanvullende vragen of opmerkingen zijn. Wij doen dit bijv. via een facebookpagina, rechtstreeks e-mailaccount of via de website. Wij zorgen ervoor dat we dermate snel en gemakkelijk bereikbaar zijn dat stakeholders ons en niet u als opdrachtgever benaderen.

De opmerkingen van stakeholders worden met de opdrachtgever gedeeld en daarna verwerkt in het schets-, voorlopig,- en definitief ontwerp, in verslagen alsook in onze ontwerpnota’s. Wij nemen het voortouw om tot een gedragen gezamenlijk resultaat te komen, met als doelstelling dat gebruikers een veilige, mooie en functionele openbare ruimte mogen beleven. Uiteraard met oog voor randvoorwaarden, beschikbaar projectbudget en technisch-juridische haalbaarheid.

raw